Kargatuz...
Mesedez itxaron pixka bat.

Menua

943 278 712

donostia@cop.es

Gipuzkoako PEO

HasieraAlbisteakGipuzkoako PEO
HasieraAlbisteakGipuzkoako PEO
KONTSULTARA BERTARATZEKO AURREZITA ZIURTAGIRI EREDUAK

KONTSULTARA BERTARATZEKO AURREZITA ZIURTAGIRI EREDUAK

publicado en Gipuzkoako PEO por Colegio Oficial de Psicología

 
Indarrean jarritako azken arauen arabera, Lehendakariaren maiatzaren 10eko 8/2020 DEKRETUAren 2.1 artikuluaren araberakoak, pertsonak Euskal Autonomi Erkidegoko hiru lurralde historikoetan zehar mugitu daitezke hurrengo arrazoiengatik: osasun edo lanarekin lotutako arrazoiak, arrazoi profesional edo enpresarialak, ohiko bizilekura itzulera, hezkuntza eta prestakuntza arrazoiak, mendekotasuna edo desgaitasuna dutenen edo 3. adineko familkideen bixita, zainketa eta arreta arrazoiak edo natura antzeko arrazoiak.
 

Aurrezitarako frogagiri bi eredu burutu ditugu zuen paziente edo erabiltzaileei erraztu nahi izatekotan erabili ditzazuen, bata osasun pazienteentzat da eta bestea psikologia zerbitzuen erabiltzaileentzat.

Bi dokumentuak hemen azpiko atxikituta dokumentuetan aurkituko dituzue.

 

Agur bero bat.

 

 

Gehiago irakurri

12 Mai, 20
AMATASUNA ETA COVID-19

AMATASUNA ETA COVID-19

publicado en Gipuzkoako PEO por Colegio Oficial de Psicología

Gipuzkoako Psikologia Elkargo Ofizialeko Psikologia Perinataleko Lantaldeak COVID-19aren inguruan eta honek haurdunaldian, erditzean eta edoskitzean izan dezakeen eraginaren inguruko informazio eguneratua jasotzen duen dokumentua burutu du. Halaber gai honen inguruko profesionalentzako protokolo eguneratuak eskaintzen dira.

Azpian dagoen atxikitutako dokumentuan deskarga dezakezue dokumentua. 

 

 

Gehiago irakurri

06 Api, 20
ARRETA PSIKOLOGIKORAKO BOLONDRESAK KORONABIRUS-a DELA ETA

ARRETA PSIKOLOGIKORAKO BOLONDRESAK KORONABIRUS-a DELA ETA

publicado en Gipuzkoako PEO por Colegio Oficial de Psicología

COVID-19a arrazoi duen osasun krisia eta jasaten ari garen Alarma-Egoera kontuan hartuta, Gipuzkoako Psikologia Elkargo Ofizialak biztanleriari telefono bidezko arreta psikologikoa eskaintzeko elkargokideen artean bolondresen zerrenda bat burutu du.

 

Bizitzen ari garen berrogeialdi-egoera honek eragina izan dezake pertsona askoren gogo-aldartean, bai isolamenduarengatik bai egunero Koronabirusaren inguruan jasotzen dugun informazio mailagatik.
Psikologikoki pertsona horiei laguntzeko helburuarekin, Gipuzkoako Psikologia Elkargo Ofizialak  kode etiko eta deontologiko batean oinarritutako kalitatezko arreta bermatzen duten osasun psikologoen zerrenda sortu du, haietako guztiak elkargokideak eta behar bezala gaituak direlarik. 

 

Badakigu, eta eskertzekoa da, egoera zail honetan herritarren hainbat laguntza ekimen sortzen direla, baina uste dugu arreta psikologikoa soilik berme profesionalekin eskaini behar dela, horregatik, Elkargoak bere bolondresen talde propioa eratzea erabaki du. 

 

Deiak elkargotik kudeatuko dira 10:00etatik 14:00etara, ondoren profesional bati esleituko zaizkionka, bai goizeko ordutegian bai arratsaldekoan.
Laguntza psikologirako arreta telefonoa 692566160 da. Zerbitzua ostegunean hasiko da.

 

 

Gehiago irakurri

18 Mar, 20
GIDARIE OSASUN-AZTERKETAK EGITEKO ZENTROEN EGOERA

GIDARIE OSASUN-AZTERKETAK EGITEKO ZENTROEN EGOERA

publicado en Gipuzkoako PEO por Colegio Oficial de Psicología

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA
 
Informa
La declaración del estado de alarmapor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 14/03/2020), enlace: https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/dof/spa/pdf , ha creado mucha inquietud, dudas y confusión entre muchas y muchos de nosotras/os que trabajamos en Centros de Reconocimiento (CR).

La cuestión que se ha planteado ha surgido por:

• si hacer caso al artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas, que en su punto 1.b) señala que personas únicamente circularán por las vías de uso público para la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, y permanecer abiertos los CRs,

• o a la Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos, que en su punto 1 señala “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.”, y abrir el CR.

A esta confusión se ha añadido la actitud de algunos CRs y las distintas versiones que se ha tenido por parte de las administraciones. Afortunadamente, la DGT, por ejemplo, ya ha cerrado la conexión telemática. Además de que se está confirmando que la policía está cerrando CRs abiertos, por incumplir la disposición y poner en riesgo a trabajadores y clientes, y sancionados con multas de hasta 600.000 €.

Por ello, por la salud y seguridad de nuestros conciudadanos y conciudadanas, y de los/as colegas que las/os atienden, nos adherimos a las diversas asociaciones empresariales que han recomendado el cierre de estos CRs. Ahora más, una vez que la autoridad ha comenzado a actuar.

Más aún, cuando el BOE ha publicado la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf , En ésta, su artículo 7º. Apertura al público de establecimientos médicos, señala que “A efectos de interpretación del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entienden por establecimientos médicos aquellos en los que se requiere la prestación, por parte de profesionales sanitarios, de la asistencia necesaria para resolver problemas de salud que puedan tener una evolución desfavorable si se demora su tratamiento.”

#quédate en casa

 

 

Gehiago irakurri

18 Mar, 20
Web honek cookieak darabiltza nabigazioko datu estatistikoak lortzeko eta zerbitzuak edo erabiltzaileek eskatutako helburuak uzteko.