Kargatuz...
Mesedez itxaron pixka bat.

Menua

943 278 712

donostia@cop.es

Kode Deontologikoa

HasieraGainontzekoakKode Deontologikoa
HasieraGainontzekoakKode Deontologikoa

Batzorde Deontologikoaren Misioa.

Profesioaren gauzatze bikaina bultzatzea, psikologoak praktika etikoaren inguruan sentsibilizatuz, prestatuz eta aholkatuz, baita Kode Deontologikoaren konplimendu eta ezarpenaren alde egitea ere. Arrazoi deontologikoengatik balorazioa jaso beharreko jardun profesionalen diziplinazko kalifikazioaren inguruko izaera lotesleko txostenak igorriko ditu eta kontsulta- izaerakoak araudi deontologiko-profesionalarekin lotutako gainontzeko gaietan.

Batzorde Deontologikoaren osaketa:

Francisco Javier Sainz Jiménez - Presidentea

Mª Jesús Iriondo Mugica - Batzordekidea

Iñaki Lizeaga Calparsoro - Batzordekidea

Javier Malet Rodriguez- Batzordekidea

José Román Lizaso Aguirre - Batzordekidea

Aintzane Arraiza Villanueva - Batzordekidea

Ainhoa Villanueva Górgolas - Batzordekidea

Monika Gallo García - Lege-aholkularia


Psikologoaren Kode Deontologikoa