Kargatuz...
Mesedez itxaron pixka bat.

Menua

943 278 712

donostia@cop.es

Ordezkaritza aldatu: Gipuzkoako Elkargora etorri

HasieraProfesionalakOrdezkaritza aldatu: Gipuzkoako Elkargora etorri
HasieraProfesionalakOrdezkaritza aldatu: Gipuzkoako Elkargora etorri

Jatorriko elkargoan edota helburukoan egin dezakezu aldatzeko eskaera. Horretarako, dagokion formularioa bete, eta elkargokide-txartela entregatu.

Jatorriko elkargoak, eskaera jasotakoan, helburu-elkargora bidaliko du espedientea, eta bertan alta emango zaio elkargokideari.Datu pertsonalak

Jauna Andrea


Jatorrizko elkargoa datuak


Helbide particularra


Banku helbideratzea


Jarduera profesionala

Orientazio berria


Esparru berria


Esparru-espezifikoa berria


Adin berriaEsku-hartze berria


Eskualde berriaLantokia

Bai Ez

Bai Ez


Datu akademikoak

Lizentziaduna


Doktorea

Jakinarazten dizugu formulario honen bidez eskuratutako datu pertsonalak eta helbide elektronikoa GIPUZKOAKO PSIKOLOGIA ELKARGO OFIZIALAren ardurapeko fitxategi batean gordeko ditugula, bai zure eskaerei erantzuteko, bai erakundearekin lotutako informazioa bidaltzeko.

GIPUZKOAKO PSIKOLOGIA ELKARGO OFIZIALAk arestian adierazitako helburua betetzeko soilik erabiliko ditu formulario honen bidez eskuratutako datuak.

Klausula hau irakurri duzunez gero, datu pertsonalak zertarako eta nola erabiliko ditugun badakizula adierazten duzu.

Mezu elektroniko hau bidaltzean, klausulak onartzen dituzula emango duzu aditzera.

Zure datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu edota aurkaratu nahi izanez gero, 15/1999 Lege Organikoak xedatutako moduan, zuzen zaitez ondoko helbide honetara: GIPUZKOAKO PSIKOLOGIA ELKARGO OFIZIALA; JOSE ARANA kalea, 15, behea - 20001 DONOSTIA.