Castellano - Euskaraz
ZERBITZUAK. ORDEZKARITZA ALDATZEA.

Jatorriko elkargoan edota helburukoan egin dezakezu aldatzeko eskaera. Horretarako, dagokion formularioa bete, eta elkargokide-txartela entregatu.

Jatorriko elkargoak, eskaera jasotakoan, helburu-elkargora bidaliko du espedientea, eta bertan alta emango zaio elkargokideari.

Aldaketa eskatzeko formularioa :
DATU PERTSONALAK
Izena :
1. Abizena :
2. Abizena :
Tratamendua :
Jaioteguna :
NAN :
Telefonoa :
Helbide elektronikoa :
JATORRIZKO ELKARGO DATUAK
Jatorriko elkargoa :
Elakargokide Zenbakia :
Alta data :
Txartela data :
Aldaketa arrazoia :
HELBIDE PARTIKULARRA
Helbidea :
Posta-kodea :
Udalerria :
Probintzia :
Herrialdea :
BANKU HELBIDERATZEA
Titularra :
Banketxea :
Kontu-zenbakia (hogei digituak) :
JARDUERA PROFESIONALA
Orientazio teorikoa: -
Interbentzio-esparrua: -
Espezialitatea: Espezialitate berria -
Interbentzio-adinak : -
Hizkuntza :
Esku-hartze modalitatea: -
Eskualdea: -
Web orria:
LANTOKIA
¿ Langabezian ?
¿ Psikologo-lanetan ?
Jarduera nagusiaren lantokia :
Kargua :
Lantoki mota :
Helbide profesionala :
Udalerria :
Posta-kodea :
Probintzia :
Herrialdea :
Telefonoa :
Helbide elektronikoa :
DATU AKADEMIKOAK
Kategoria :
Lizentzia
Titulua :
Unibertsitatea :
Fakultatea :
Data :
Doktoretza
Tesiaren izenburua :
Unibertsitatea :
Fakultatea :
Data :
Jakinarazten dizugu formulario honen bidez eskuratutako datu pertsonalak eta helbide elektronikoa GIPUZKOAKO PSIKOLOGOEN ELKARGO OFIZIALAren ardurapeko fitxategi batean gordeko ditugula, bai zure eskaerei erantzuteko, bai erakundearekin lotutako informazioa bidaltzeko.
GIPUZKOAKO PSIKOLOGOEN ELKARGO OFIZIALAk arestian adierazitako helburua betetzeko soilik erabiliko ditu formulario honen bidez eskuratutako datuak.
Klausula hau irakurri duzunez gero, datu pertsonalak zertarako eta nola erabiliko ditugun badakizula adierazten duzu.
Mezu elektroniko hau bidaltzean, klausulak onartzen dituzula emango duzu aditzera.
Zure datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu edota aurkaratu nahi izanez gero, 15/1999 Lege Organikoak xedatutako moduan, zuzen zaitez ondoko helbide honetara: GIPUZKOAKO PSIKOLOGOEN ELKARGO OFIZIALA; JOSE ARANA kalea, 15, behea - 20001 DONOSTIA.
Copyright © 2012 Gipuzkoako Psikologoen Elkargo Ofiziala - Jose Arana kalea, 15, behea - 20001 Donostia - Tel. : 943 278712 - E-posta : donostia@cop.es