Castellano - Euskaraz
ZERBITZUAK. ELKARGOKIDE EGIN
Elkargokidetza burutu ahal izateko, beharrezkoa da Elkargokide egiteko bide telematikoa ataleko on-line formularioa betetzea eta ondoren, idazkaritzan ondoko dokumentazioa aurkeztea:
Alta Data
1. Jatorrizko titulua eta bi aldeen fotokopia.
2. Titulua ez daukazuenok, eskatu izanaren egiaztagiriaren fotokopia aurkeztu beharko duzue.
3. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
4. NAN neurriko argazkia (donostia@cop.es helbidera eskaneatuta bidali daiteke).
5. Azken promoziokoak bazarete (2014ko ekainean, uztailean edo irailean lizentziatuak, edota 2014eko otsaileko ezohiko deialdian), gainditutako azken azterketaren papeleta aurkeztu beharko duzue, edota ziurtagiri akademikoa, bai eta fotokopia bat ere.
6. Elkargoko seihilabeteroko ordainagirien helbideratzea egin nahi deneko banku-entitate edo aurrezki kutxako datuak: iban kodea, kontu zenbakia, agentzia eta helbide osoa. Titularraren izena.
OHAR GARRANTZITSUA: Elkargokide egitean titulua ordaindu izanaren erreziboa aurkezten duzuenok sei hileko epea izango duzue titulua aurkezteko; bitartean, behin-behineko elkargokide izango zarete.
INSKRIBATZEKO KUOTA
100,45 €
AZKEN PROMOZIOKOAK INSKRIBATZEKO KUOTA
50,23 €
SEI HILEKO KUOTA
100,45 €
Elkargokide berriak zaretenoi modu proportzionalean kobratuko zaizue sei hilekoa, hilabeteka.

Elkargokide egitean, altaren kuota eta sei hilekoa (edo zati proportzionala) ordaindu beharko dituzue. Ordainketa eskudirutan edota transferentzia bidez egin ahal izango duzue (Idazkaritzan eman kontuaren zenbakia).
Bete ondoko agiriak, eta bidali posta elektronikoz behean adierazitako helbidera. Elkargokide egiteko behar diren agirien kopia ere bidali. Behin betiko elkargokide egin nahi izanez gero, lizentziadun-tituluaren fotokopia konpultsatua entregatu, edota jatorrizkoa Idazkaritzan lehenbailehen aurkeztu.
Elkargokide egiteko formularioak (word formatuan):
On-line formularioa:
DATU PERTSONALAK
Izena:
1. Abizena:
2. Abizena:
Tratamendua:
Jaioteguna:
NAN:
Telefonoa:
Helbide elektronikoa:
HELBIDE PARTIKULARRA
Helbidea:
Posta-kodea:
Udalerria:
Probintzia:
Herrialdea:
BANKU HELBIDERATZEA
Titularra:
Banketxea:
IBAN:
Kontu-zenbakia (hogei digituak):
JARDUERA PROFESIONALA
Orientazio teorikoa: -
Interbentzio-esparrua: -
Espezialitatea: Espezialitate berria -
Interbentzio-adinak: -
Hizkuntza:
Esku-hartze modalitatea: -
Eskualdea: -
Web orria:
LANTOKIA
Langabezian:
Psikologo-lanetan:
Jarduera nagusiaren lantokia:
Kargua: Alta Data:
Lantoki mota:
Helbide profesionala:
Udalerria:
Posta-kodea:
Probintzia:
Herrialdea:
Telefonoa:
Helbide elektronikoa:
DATU AKADEMIKOAK
Kategoria:
Lizentzia
Titulua:
Unibertsitatea:
Fakultatea:
Data:
Doktoretza
Tesiaren izenburua:
Unibertsitatea:
Fakultatea:
Data:
Jakinarazten dizugu formulario honen bidez eskuratutako datu pertsonalak eta helbide elektronikoa GIPUZKOAKO PSIKOLOGOEN ELKARGO OFIZIALAren ardurapeko fitxategi batean gordeko ditugula, bai zure eskaerei erantzuteko, bai erakundearekin lotutako informazioa bidaltzeko.
GIPUZKOAKO PSIKOLOGOEN ELKARGO OFIZIALAk arestian adierazitako helburua betetzeko soilik erabiliko ditu formulario honen bidez eskuratutako datuak.
Klausula hau irakurri duzunez gero, datu pertsonalak zertarako eta nola erabiliko ditugun badakizula adierazten duzu.
Mezu elektroniko hau bidaltzean, klausulak onartzen dituzula emango duzu aditzera.
Zure datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu edota aurkaratu nahi izanez gero, 15/1999 Lege Organikoak xedatutako moduan, zuzen zaitez ondoko helbide honetara: GIPUZKOAKO PSIKOLOGOEN ELKARGO OFIZIALA; JOSE ARANA kalea, 15, behea - 20001 DONOSTIA.
Copyright © 2012 Gipuzkoako Psikologoen Elkargo Ofiziala - Jose Arana kalea, 15, behea - 20001 Donostia - Tel. : 943 278712 - E-posta : donostia@cop.es